Præsentation af bestyrelsesmedlem

Michael Bang


Michael Bang, administrerende direktør for CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster.

Jeg er optaget af, at vi sikrer at børn og unge lærer noget om hvordan man skaber og udvikler virksomheder. For nogen vil det stimulere og forme deres virketrang, for andre er det en viden som er nyttig, også selvom man ikke nødvendigvis har som ambition at starte sin egen virksomhed.

Mit bidrag til arbejdet i FFE er et stort netværk til mange virksomheder, mine kolleger i undervisningssektoren, og til den kommunale og regionale verden.

CELF bidrager generelt med erhvervsrettede uddannelser, men også gennem en betydelig projektaktivitet, hvor vi fokuserer på udvikling af uddannelserne og derigennem danner vi også relationer til kollegaskoler og virksomheder i Tyskland og andre Østersørandstater.

Personligt er min baggrund mange år med undervisning og ledelse af erhvervsrettede uddannelser. Jeg ejer et landbrug og er i bestyrelsen for en virksomhed, som jeg er medejer af. 

Jeg er uddannet cand.merc. MBA og derudover har jeg senest gennemgået IDP-C, som er en bestyrelsesuddannelse med certificering på INSEAD i Frankrig.

Jeg sidder i repræsentantskabet for Nykredit og Business Lolland-Falster, i bestyrelsen for VUC Storstrøm og er bestyrelsesformand for Middelaldercenteret i Sundby.